Kontakt

  Váš email (povinné)

  Vaša správa

  Prevádzkovateľom vláčika Blaváčika je spoločnosť BLUE DANUBE TOURS s.r.o. (www.bluedanube.sk)
  Vajanského nábrežie 7, 811 02 Bratislava (zobraziť na mape)

  V našej kancelárii Vás radi privítame: pondelok – piatok medzi 10:00 – 16:00.

  T: 02 / 5263 1552
  F: 02 / 5292 3232
  E: info@blavacik.sk

  číslo bankového účtu: 2932000632/1100
  SWIFT TATR SK BX
  IBAN: SK03 1100 0000 0029 3200 0632

  IČO: 31407757
  DIČ: 2020307773
  IČ DPH: SK2020307773
  Spoločnosť zapísaná v Obch. registri, Okr. súdu Bratislava I v odd. Sro, vl. č.: 10041/B