Kontakt

Váš email (povinné)

Vaša správa

Prevádzkovateľom vláčika Blaváčika je spoločnosť BLUE DANUBE TOURS s.r.o. (www.bluedanube.sk)
Vajanského nábrežie 7, 811 02 Bratislava (zobraziť na mape)

V našej kancelárii Vás radi privítame: pondelok – piatok medzi 10:00 – 16:00.

T: 02 / 5263 1552
F: 02 / 5292 3232
E: info@blavacik.sk

číslo bankového účtu: 2932000632/1100
SWIFT TATR SK BX
IBAN: SK03 1100 0000 0029 3200 0632

IČO: 31407757
DIČ: 2020307773
IČ DPH: SK2020307773
Spoločnosť zapísaná v Obch. registri, Okr. súdu Bratislava I v odd. Sro, vl. č.: 10041/B

na vrch stránky blavacik.sk